کابل برق زمینی 4*5 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • سطح مقطع: 5 رشته 4 میلیمتری
  • جنس مغزی: مس 
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان