کابل برق زمینی 35*3 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • قطر سطح مقطع: 3 رشته 35 میلیمتری
  • جنس مغزی: مس 
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان