کابل برق زمینی 25+50*3 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • قطر سطح مقطع :  25+50*3 میلیمتر
  • جنس مغزی: مس 
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان