کابل برق زمینی 25*4 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • سطح مقطع: 4 رشته 25 میلیمتری
  • جنس مغزی: مس
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان