کابل برق زمینی 25*1 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • قطر سطح مقطع: 1 رشته، 25 میلیمتر
  • جنس مغزی: مس 
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان