کابل برق زمینی 2.5*2 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • قطر سطح مقطع: 2 رشته 2.5 میلیمتر
  • جنس مغزی: مس 
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان