کابل برق زمینی 70*1 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • سطح مقطع: 1 رشته، 70 میلیمتر
  • جنس مغزی: مس 
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان