کابل برق زمینی 120+240*3 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • قطر سطح مقطع : 120+240*3 میلیمتر
  • جنس مغزی: مس 
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان