کابل برق زمینی 1.5*5 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • سطح مقطع: 1.5 میلیمتر مربع
  • جنس مغزی: مس 
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان