کابل برق افشان 50+95*3 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • نوع هادی: مس
  • قطر سطح مقطع: 3سیم 95 میلی‌متر مربع
  • 1سیم 50 میلی‌متر مربع
  • ولتاژ نامی 600-1000 ولت
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان