کابل برق افشان 4*5 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • نوع هادی: مس
  • قطر سطح مقطع: 4 میلی‌متر مربع
  • ولتاژ نامی: 450-750 ولت
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان