کابل برق افشان 25+50*3 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • نوع هادی: مس
  • قطر سطح مقطع: 3 سیم 50 میلی‌متر مربع
  • 1 سیم 25 میلی‌متر مربع
  • ولتاژ نامی 600-1000 ولت
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان