کابل برق افشان 16+25*3 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • نوع هادی: مس
  • قطر سطح مقطع: 3سیم 25میلی‌متر مربع
  • 1سیم 16 میلی‌متر مربع
  • ولتاژ نامی 600-1000 ولت
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان