کابل برق افشان 1.5*5 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • نوع هادی: مس
  • سطح مقطع: 1.5 میلی‌متر
  • ولتاژ نامی: 450-750 ولت
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان