رک ایستاده 18 یونیت عمق 80 متا الکترونیک

تماس بگیرید

  • عمق رک:80سانتی متر
  • عرض رک:60سانتی متر
  • تعداد یونیت:18
لوگوی برند متا الکترونیک Mata Electronic