کابل برق افشان 1.5*3 سیما کابل رسانا حلقه 100 متری

تماس بگیرید

  • نوع هادی افشان
  • جنس هادی مس
  • ولتاژ نامی 300-500
لوگوی برند سیما کابل رسانا