0
0
به اطلاع میرساند به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا قبل از ثبت سفارش تماس بگیرید.

2024-06-18 00:00:00

سبد خرید شما خالی می باشد
رک ایستاده رک دیواری

آلفا | Alfa

شناسه: 14008
رک شبکه ایستاده 42 یونیت آلفا عمق 100

رک شبکه ایستاده 42 یونیت آلفا عمق 100

avail موجود
17,650,000 تومان ٪ 5 16,767,500 تومان
شناسه: 14010
رک شبکه ایستاده 42 یونیت آلفا عمق 80

رک شبکه ایستاده 42 یونیت آلفا عمق 80

avail موجود
15,980,000 تومان ٪ 5 15,181,000 تومان
شناسه: 14011
رک شبکه ایستاده 32 یونیت آلفا عمق 100

رک شبکه ایستاده 32 یونیت آلفا عمق 100

avail موجود
13,750,000 تومان ٪ 5 13,062,500 تومان
شناسه: 14015
رک شبکه ایستاده 32 یونیت آلفا عمق 80

رک شبکه ایستاده 32 یونیت آلفا عمق 80

avail موجود
12,800,000 تومان ٪ 5 12,160,000 تومان
شناسه: 14030
رک شبکه ایستاده 27 یونیت آلفا عمق 80

رک شبکه ایستاده 27 یونیت آلفا عمق 80

avail موجود
11,900,000 تومان ٪ 5 11,305,000 تومان
شناسه: 14017
رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 100

رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 100

avail موجود
11,750,000 تومان ٪ 5 11,162,500 تومان
شناسه: 14028
رک شبکه ایستاده 27 یونیت آلفا عمق 60

رک شبکه ایستاده 27 یونیت آلفا عمق 60

avail موجود
10,900,000 تومان ٪ 5 10,355,000 تومان
شناسه: 14018
رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 80

رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 80

avail موجود
10,000,000 تومان ٪ 5 9,500,000 تومان
شناسه: 14019
رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 60

رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 60

avail موجود
7,200,000 تومان ٪ 5 6,840,000 تومان
شناسه: 14022
رک شبکه ایستاده 12 یونیت آلفا عمق 60 با پایه

رک شبکه ایستاده 12 یونیت آلفا عمق 60 با پایه

avail موجود
3,800,000 تومان ٪ 5 3,610,000 تومان
شناسه: 13122
شناسه: 12643
شناسه: 12644
شناسه: 12645
شناسه: 12650