0
0
سبد خرید شما خالی می باشد
رک ایستاده رک دیواری

آلفا | Alfa

شناسه: 14008
رک شبکه ایستاده 42 یونیت آلفا عمق 100

رک شبکه ایستاده 42 یونیت آلفا عمق 100

avail موجود
15,600,000 تومان ٪ 5 14,820,000 تومان
شناسه: 14010
رک شبکه ایستاده 42 یونیت آلفا عمق 80

رک شبکه ایستاده 42 یونیت آلفا عمق 80

avail موجود
13,950,000 تومان ٪ 5 13,252,500 تومان
شناسه: 14011
رک شبکه ایستاده 32 یونیت آلفا عمق 100

رک شبکه ایستاده 32 یونیت آلفا عمق 100

avail موجود
12,500,000 تومان ٪ 5 11,875,000 تومان
شناسه: 14015
رک شبکه ایستاده 32 یونیت آلفا عمق 80

رک شبکه ایستاده 32 یونیت آلفا عمق 80

avail موجود
11,300,000 تومان ٪ 5 10,735,000 تومان
شناسه: 14030
رک شبکه ایستاده 27 یونیت آلفا عمق 80

رک شبکه ایستاده 27 یونیت آلفا عمق 80

avail موجود
10,650,000 تومان ٪ 5 10,117,500 تومان
شناسه: 14017
رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 100

رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 100

avail موجود
10,500,000 تومان ٪ 5 9,975,000 تومان
شناسه: 14028
رک شبکه ایستاده 27 یونیت آلفا عمق 60

رک شبکه ایستاده 27 یونیت آلفا عمق 60

avail موجود
9,650,000 تومان ٪ 5 9,167,500 تومان
شناسه: 14018
رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 80

رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 80

avail موجود
8,450,000 تومان ٪ 5 8,027,500 تومان
شناسه: 14019
رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 60

رک شبکه ایستاده 22 یونیت آلفا عمق 60

avail موجود
5,850,000 تومان ٪ 5 5,557,500 تومان
شناسه: 14029
رک شبکه ایستاده 18 یونیت آلفا عمق 60

رک شبکه ایستاده 18 یونیت آلفا عمق 60

avail موجود
5,250,000 تومان ٪ 5 4,987,500 تومان
شناسه: 14022
رک شبکه ایستاده 12 یونیت آلفا عمق 60 با پایه

رک شبکه ایستاده 12 یونیت آلفا عمق 60 با پایه

avail موجود
2,950,000 تومان ٪ 5 2,802,500 تومان
شناسه: 13122
شناسه: 12644
شناسه: 12643
شناسه: 12645
شناسه: 12650