رک سرور دیجیتال 54 یونیت تیام شبکه

تماس بگیرید

  • نمایش و کنترل کارکرد فن
  • سیستم هشدار ولتاژ و دما
  • مجهز به قفل الکترومغناطیسی
لوگو تیام شبکه