نگهدارنده کابل hpi

نمایش دادن همه 3 نتیجه

۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان

بررسی نگهدارنده کابل hpi

از نگهدارنده کابل hpi برای ثابت نگهداشتن و منظم کردن کابل های موجود در رک و حفظ و نگهداری آنها در مقابل پارگی و صدمات فیزیکی دیگر استفاده میگردد.