کابل برق زمینی 150*1 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • قطر سطح مقطع : 150*1 میلیمتر
  • جنس مغزی: مس 
  • جنس روکش: PVC
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان