کابل برق افشان 2.5*2 افشارنژاد خراسان

تماس بگیرید

  • نوع هادی: مس
  • سطح مقطع: 2.5 میلی‌متر مربع
  • ولتاژ نامی: 450-750 ولت
لوگی برند افشارنژاد خراسان | شرکت صنایع الکتریک خراسان