رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 متا الکترونیک

تماس بگیرید

  • عمق رک:100 سانتی متر
  • عرض رک:60 سانتی متر
  • تعداد یونیت:42
لوگوی برند متا الکترونیک Mata Electronic