نگهدارنده کابل hpa

نمایش دادن همه 5 نتیجه

معرفی نگهدارنده کابل hpa

از نگهدارنده کابل hpa برای ثابت نگهداشتن و منظم کردن کابل های موجود در رک و حفظ و نگهداری آنها در مقابل پارگی و صدمات فیزیکی دیگر استفاده میگردد.