نمایش 1–24 از 138 نتیجه

۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۱,۴۰۰ تومان
۳۱,۴۰۰ تومان
۳۱,۴۰۰ تومان
۳۱,۴۰۰ تومان

ترانکینگ سوپیتا 50*105 با درب نرم

زاویه خارجی ترانکینگ 50*105 سوپیتا

۳۰,۵۰۰ تومان

ترانکینگ سوپیتا 50*105 با درب نرم

زاویه داخل ترانکینگ 50*105 سوپیتا

۳۰,۵۰۰ تومان
۳۰,۵۰۰ تومان
۲۵,۵۰۰ تومان
۲۵,۵۰۰ تومان
۲۵,۵۰۰ تومان
۲۵,۵۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۱,۵۰۰ تومان
۲۱,۵۰۰ تومان

زوایای ترانکینگ

ترانکینگ ها برای کابل کشی های برق، شبکه و سانترال به کار می روند که برای اتصال آن ها یه یک دیگر از زاویای ترانکینگ استفاده می شود. زاویه ترانک در انواع مختلف موجود هستند که به انواع تخت برای تغیر در سطوح صاف، داخلی و خارجی برای اتصال دو ترانک در گوشه دیوار به صورت زاویه داخلی و خارجی تقسیم می شوند.

همجنین برای اتصال چند ترانک به یک دیگر می توانید از چند راهی ها استفاده کنید. برای مسدود کردن ترانک در یک مکان و انتهای آن می تونید از مسدود کننده های ترانک استفاده کنید.