کابل شبکه

اترنت

اترنت چیست ؟ - تاریخچه پیدایش و تکامل اترنت

ما امروزه اترنت را کاملا قبول داریم. یک کابل به دیوار یا سوئیچ متصل می کنیم و به راحتی شبکه می سازیم. اما از ابتدا کار شبکه به این سادگی نبود. در ده های ۶۰ و ۷۰ میلادی، شبکه تکنولوژی ...
0