لیست قیمت پکیج دوربین مداربسته

دوربین TURBO پکیج هایک ویژن پکیج های لوک پکیج ویوتک پکیج No Name

 

پکیج داهوا

         پکیج 2 دوربین مداربسته داهوا HDCVI

تماس بگیرید

1 عدد دوربین بولت مدل HFW1220SP

1 عدد دوربین دام مدل HDW1220MP

دستگاه ذخیره dvrXVR5104 

1 عدد اداپتور A5

2 عدد فیش bnc

سیم ترکیبی 10 متر

پکیج 4 دوربین مداربسته داهوا HDCVI5/874/000 ریال

2 عدد دوربین بولت مدل HFW1220SP

2 عدد دوربین دام مدل HDW1220MP

1 عدد دستگاه ذخیره dvr dvrXVR5104 

1 عدد اداپتور A5

4 عدد فیش bnc

سیم ترکیبی 15 متر

پکیج 6 دوربین مداربسته داهوا HDCVI5/596/800 ریال

3عدد دوربین بولت مدل HFW1220SP

3 عدد دوربین دام مدل HDW1220MP

1 عدد دستگاه ذخیره dvr  dvrXVR5104 

1عدد اداپتور A5

فیش bnc

سیم ترکیبی 20 متر

پکیج 8 دوربین مداربسته داهوا HDCVI7/009/200 ریال

4 عدد دوربین بولت مدل HFW1220SP

4 عدد دوربین دام مدل HDW1220MP

1 عدد دستگاه ذخیره dvr dvrXVR5104 

اداپتور A10

فیش bnc

سیم ترکیبی 30 متر

پکیج 10 دوربین مداربسته داهوا HDCVI6/138/000 ریال

5 عدد دوربین بولت مدل HFW1220SP

5 عدد دوربین دام مدل HDW1220MP

1 عدد دستگاه ذخیره dvr dvrXVR5104 

اداپتور A15

فیش bnc

سیم ترکیبی 40 متر

پکیج 12 دوربین مداربسته داهوا HDCVI6/138/000 ریال

6 عدد دوربین بولت مدل HFW1220SP

6 عدد دوربین دام مدل HDW1220MP

1 عدد دستگاه ذخیره dvr XVR5104

اداپتور A15

فیش bnc

سیم ترکیبی 60 متر

پکیج 16 دوربین مداربسته داهوا HDCVI6/837/600 ریالتماس بگیرید
 

پکیج هایک ویژن

پکیج کامل ۲ دوربین هایک ویژن

4/567/200 ریال

یک عدد دستگاه ضبط 4 کانال مدل  DS-7204HQHI-K1

یک عدد دوربین پایه دار2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IR

یک عدد دوربین سقفی 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE56D0T-IR

یک عدد هارد وسترن گیگ 500

یک عدد پاور 12 ولت 5  امپر

چهارعدد فیش BNC

دوعدد فیش آداپتوری

30متر کابل ترکیبی ( برق + تصویر )

پکیج کامل 4 دوربین هایک ویژن

5/874/000 ریال

یک عدد دستگاه ضبط 4 کانال مدل  DS-7204HQHI-K1

دو عدد دوربین پایه دار 2 مگاپیکسل مدل  DS-2CE16D0T-IR

دوعدد دوربین سقفی 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE56D0T-IR

یک عدد هارد 1 ترابایت وسترن

یک عدد پاور 12 ولت 10 امپر

BNC هشت عدد فیش

4 عدد فیش آداپتوری

50متر کابل ترکیبی ( برق + تصویر )

پکیج کامل 6 دوربین هایک ویژن

5/596/800 ریال

یک عدد  دستگاه ضبط 8 کانال مدل DS-7208HQHI-K1

دوعدد دوربین پایه دار 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IR

چهار عدد دوربین سقفی 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE56D0T-IR

یک عدد هارد 1.5 ترابایت وسترن

یک عدد پاور 12 ولت 15 امپر

12 عدد فیش BNC

6 عدد فیش آداپتوری

70 متر کابل ترکیبی ( برق + تصویر )

پکیج کامل 8 دوربین هایک ویژن

7/009/200 ریال

یک دستگاه ضبط 8 کانال مدل DS-7208HQHI-K1

چهار عدد دوربین پایه دار 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IR

چهار عدد دوربین سقفی 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE56D0T-IR

یک عدد هارد 2 ترابایت وسترن

یک عدد پاور 12 ولت 20 امپر

16 عدد فیش BNC

8 عدد فیش آداپتوری

100 متر کابل ترکیبی ( برق + تصویر)

پکیج کامل 12 دوربین هایک ویژن

6/138/000 ریال

یک عدد دستگاه ضبط 16 کانال مدل  DS-7216HQHI-K1

چهار عدد دوربین پایه دار 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IR

هشت عدد دوربین سقفی 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE56D0T-IR

یک عدد هارد 3 ترابایت وسترن

یک عدد پاور 12 ولت 20 امپر

24 عدد فیش BNC

12 عدد فیش آداپتوری

150 متر کابل ترکیبی ( برق + تصویر )

پکیج کامل 16 دوربین هایک ویژن

6/138/000 ریال

یک عدد دستگاه ضبط 16 کانال مدل  DS-7216HQHI-K1

چهارعدد دوربین پایه دار 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE16D0T-IR

دوازده عدد دوربین سقفی 2 مگاپیکسل مدل DS-2CE56D0T-IR

یک عدد هارد 4 ترابایت وسترن

یک عدد پاور 12 ولت 30 امپر

32 عدد فیش BNC

16 عدد فیش آداپتوری

200 متر کابل ترکیبی ( برق + تصویر )

 

پکیج های لوک

[/tab]

پکیج 2 دوربین هایلوک

4/567/200 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

1 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

1 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-M

1 عدد هارد 500 گیگ وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 5 امپر

20 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 2 دوربین هایلوک5/874/000 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-M

1 عدد هارد 500 گیگ وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 5 امپر

20 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2 سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 2 دوربین هایلوک5/596/800 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

1 عدد هارد 500 گیگ وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 5 امپر

20 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 2 دوربین هایلوک7/009/200 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-P

1 عدد هارد 500 گیگ وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 5 امپر

20 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 4 دوربین هایلوک مدل 26/138/000 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-M

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 10 امپر

40 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 4 دوربین هایلوک مدل 26/138/000 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-M

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 10 امپر

40 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 4 دوربین هایلوک مدل 26/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

3 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

1 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-M

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 10 امپر

40 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2 سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 4 دوربین هایلوک مدل 26/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

3 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-P

1 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-P

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 10 امپر

40 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

1 عدد برد صدا

2 سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 4 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-M

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 10 امپر

40 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 4 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 10 امپر

40 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 4 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 4 کانال هایلوک مدل 204Q

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-P

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 10 امپر

40 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2 سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 6 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B220-M

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 15 امپر

60 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2 سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 6 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-P

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-P

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 15 امپر

60 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2 سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 6 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

6 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-M

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 15 امپر

60 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

1 عدد برد صدا

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 6 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

6 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 15 امپر

60 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 6 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

6 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-P

1 عدد هارد 1 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 15 امپر

60 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 6 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-M

1 عدد هارد 2 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 20 امپر

80 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 8 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-P

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-P

1 عدد هارد 2 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 20 امپر

80 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 8 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

6 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B220

1 عدد هارد 2 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 20 امپر

80 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 8 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

6 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-P

2 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-P

1 عدد هارد 2 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 20 امپر

80 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 8 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

8 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B220-M

1 عدد هارد 2 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 20 امپر

80 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

1 عدد برد صدا

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 8 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

8 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل B120-M

1 عدد هارد 2 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 20 امپر

80 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

1 عدد برد صدا

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 8 دوربین هایلوک6/837/600 ریال

1 عدد دستگاه 8 کانال هایلوک مدل 208Q

8 عدد دوربین 2 مگاپیکسل مدل T120-M

1 عدد هارد 2 ترابایت وسترن

1 عدد پاور 12 ولت 20 امپر

80 متر کابل ترکیبی (برق+تصویر)

فیش و اتصالات

2سال گارانتی پارس ارتباط

پکیج 8 دوربین هایلوک6/837/600 ریالتماس بگیرید
 

پکیج ویوتک

پکیج 2 دوربین (2 مگا پیکسل) – استاندارد

4/567/200 ریالتماس بگیرید
پکیج 2 دوربین (4 مگا پیکسل) – حرفه ای5/874/000 ریالتماس بگیرید
پکیج 4 دوربین (2 مگا پیکسل) – استاندارد5/596/800 ریالتماس بگیرید
پکیج 4 دوربین (4 مگا پیکسل) – حرفه ای7/009/200 ریالتماس بگیرید
پکیج 6 دوربین (2 مگا پیکسل) – استاندارد6/138/000 ریالتماس بگیرید
پکیج 8 دوربین (2 مگا پیکسل) – حرفه ای6/138/000 ریالتماس بگیرید
پکیج 8 دوربین (2 مگا پیکسل) – استاندارد6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 10 دوربین (2 مگا پیکسل) – حرفه ای6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 10 دوربین (2 مگا پیکسل) – استاندارد6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 12 دوربین (2 مگا پیکسل) – حرفه ای6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 12 دوربین (2 مگا پیکسل) – استاندارد6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 16 دوربین (2 مگا پیکسل) – حرفه ای6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 16 دوربین (2 مگا پیکسل) – استاندارد6/837/600 ریالتماس بگیرید
 

پکیج No Name

پکیج 2 دوربین (2 مگا پیکسل) اقتصادی  

4/567/200 ریال

1 عدد دوربین دام مدل d72

1 عدد دوربین بولت مدل lx-18

1 عدد دستگاه ذخیره Dvr-1004

1 عدد اداپتور A5

سیم ترکیبی 10 متر

پکیج 2 دوربین (2 مگا پیکسل) استاندارد  5/874/000 ریالتماس بگیرید
پکیج 2 دوربین (4 مگا پیکسل) حرفه ای5/596/800 ریالتماس بگیرید
پکیج 4 دوربین (2 مگا پیکسل) اقتصادی7/009/200 ریال

2 عدد دوربین دام مدل d72

2 عدد دوربین بولت مدل lx-18

1 عدد دستگاه ذخیره Dvr-1004

1 عدد اداپتور A5

سیم ترکیبی 30 متر

پکیج 4 دوربین (2 مگا پیکسل) استاندارد6/138/000 ریالتماس بگیرید
پکیج 4 دوربین (4 مگا پیکسل) حرفه ای6/138/000 ریالتماس بگیرید
پکیج 6 دوربین (2 مگا پیکسل) اقتصادی6/837/600 ریال

3 عدد دوربین دام مدل d72

3 عدد دوربین بولت مدل lx-18

1 عدد دستگاه ذخیره dvr-1004

اداپتور A5

سیم ترکیبی 30 متر

پکیج 6 دوربین (2 مگا پیکسل) استاندارد6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 6 دوربین (4 مگا پیکسل) حرفه ای6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 8 دوربین (2 مگا پیکسل) اقتصادی6/837/600 ریال

4 عدد دوربین دام مدل d72

4 عدد دوربین بولت مدل lx-18

1 عدد دستگاه ذخیره dvr-1004

1 عدد اداپتور A15

سیم ترکیبی 40 متر

پکیج 8 دوربین (2 مگا پیکسل) استاندارد6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 8 دوربین (4 مگا پیکسل) حرفه ای6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 10 دوربین (2 مگا پیکسل) اقتصادی6/837/600 ریال

5 عدد دوربین دام مدل d72

5 عدد دوربین بولت مدل lx-18

1 عدد دستگاه ذخیره dvr-1004

1 عدد اداپتور A15

سیم ترکیبی 50 متر

پکیج 10 دوربین (2 مگا پیکسل) استاندارد6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 10 دوربین (4 مگا پیکسل) حرفه ای6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 12 دوربین (2 مگا پیکسل) اقتصادی6/837/600 ریال

6 عدد دوربین دام مدل d72

6 عدد دوربین بولت مدل lx-18

1 عدد دستگاه ذخیره dvr-1004

1 عدد اداپتور A15

سیم ترکیبی 60 متر

پکیج 12 دوربین (2 مگا پیکسل) استاندارد6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 12 دوربین (4 مگا پیکسل) حرفه ای6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 16 دوربین (2 مگا پیکسل) اقتصادی6/837/600 ریال

8 عدد دوربین دام مدل d72

8  عدد دوربین بولت مدل lx-18

1 عدد دستگاه ذخیره dvr-1004

1 عدد اداپتور A15

سیم ترکیبی 80 متر

پکیج 16 دوربین (2 مگا پیکسل) استاندارد6/837/600 ریالتماس بگیرید
پکیج 16 دوربین (4 مگا پیکسل) حرفه ای6/837/600 ریالتماس بگیرید