custompay
 

برای پرداخت مبلغ میتوانید فرم زیر را تکمیل کرده و با کلیک بر روی گزینه پرداخت، وارد درگاه بانک شوید:

                                              

اگر پرداخت شما به خرید کالا یا پروژه ای مربوط میشود، آن مورد را در این قسمت مطرح کنید.