پچ کورد

نمایش یک نتیجه

 • 7,000 تومان

  پچ کورد 0.5 متری Cat5e UTP LSZH گیگانت – Giganet

 • 16,000 تومان

  پچ کورد 0.5 متری Cat6 STP LSZH گیگانت – Giganet

 • 11,000 تومان

  پچ کورد 0.5 متری Cat6 UTP LSZH گیگانت – Giganet

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 0.5 متری Cat6 UTP سانت – Sunet (در 4 رنگ)

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 0.5 متری خاکستری Cat5e STP شیلد دار سانت – Sunet

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 0.5 متری خاکستری Cat5e UTP سانت – Sunet

 • 6,700 تومان

  پچ کورد 0.5 متری خاکستری Cat6 STP شیلد دار سانت – Sunet

 • 8,000 تومان

  پچ کورد 1 متری Cat5e UTP LSZH گیگانت – Giganet

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 1 متری Cat5e UTP سانت – Sunet ( در 3 رنگ )

 • 23,000 تومان

  پچ کورد 1 متری Cat6 STP LSZH گیگانت – Giganet

 • 13,000 تومان

  پچ کورد 1 متری Cat6 UTP LSZH گیگانت – Giganet

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 1 متری Cat6 UTP سانت – Sunet (در 4 رنگ)

 • 21,000 تومان

  پچ کورد 1 متری Cat6a SFTP LSZH گیگانت – Giganet

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 1 متری اشنایدر اکتاسی Cat5e UTP

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 1 متری اشنایدر اکتاسی Cat6 FTP شیلد دار

 • 29,500 تومان

  پچ کورد 1 متری اشنایدر اکتاسی Cat6a SFTP شیلد دار

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 1 متری اشنایدر دیجی لینک Cat5e STP شیلد دار

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 1 متری اشنایدر دیجی لینک Cat5e UTP

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 1 متری اشنایدر دیجی لینک Cat6 STP شیلد دار

 • تماس بگیرید

  پچ کورد 1 متری اشنایدر دیجی لینک Cat6 UTP