نت ران

ارائه دهنده خدمات شبکه

سوکت زدن کابل شبکه

سوکت زدن کابل شبکه – آموزش تصویری و گام به گام

سوکت زدن کابل شبکه یا اتصال کانکتور RJ45 به کابل شبکه باید مراحلی را طی کنید که انجام صحیح بیشتر این مراحل نیازمند تجربه است و برای یک سری از این مراحل پیش نیاز هایی وجود دارد که باید آنها را نیز بدانید. نحوه سوکت زدن کابل شبکه قدری حساس است بطوری که اگر یک سیم جابجا شود با مشکل […]

داکت و ترانکینگ

داکت و ترانکینگ – معرفی

داکت و ترانکینگ از روش های جدید پوشاندن و مدیریت کابل های یک ساختمان یا واحد است. از روش های بسیاری برای پوشاندن و مدیریت کابل می توان استفاده کرد ازجمله: کابل کشی از داخل دیوار ، کابل کشی از سقف کاذب و…، اما از بهترین روش ها می توان به داکتینگ و ترانکینگ اشاره […]